Govor za dan pojave (2012)

11. април 2012. / ažurirano 18. јануар 2015. 25

1. Blagosiljaući sve Sange i sledbenike sa Ljubavlju i Dobrotom, današnja Yuga (doba) nije samo vrema za slavljenja, već je vreme koje donosi Put Slobode i Oslobođenja svim osećajućim bićima sveta na Putu Istine i vreme širenja Zakona Darme, uspostavljanja Darme, Mira, Razumevanja i Maitri (Ljubavi i Dobrote) osećanja u Svetu.

2. Potpuno ispunjenje na Putu Istine, osoba teško da može dostići dok ne realizuje Tattvu (Suštinu) Istinskog Gurua.

3. Ljudski život je blagorodan ako je osoba sposobna da traga i spoznaje Tatve (Elemente) skrivene u rečima Gurua.

4. Guru, koji je oslobođen svetovnih ograničenja, iako je viđen u svetu a nije od sveta, je Čisti Darma Guru.

5. Kako bi se uspostavio Zakon Darme u Svetu, neophodno je biti u potpunoj veri i posvećenosti Guruu a isto tako i Sangama.

6. I miomiris moralne snage Sangi mora biti u duhu uzajamne Ljubavi, Dobrote i Zajedništva.

7. Ometanje i postavljanje prepreka u radu Gurua, znači ometanje Darme i Puta.

8. Međutim, prirodno je da se mnoge prepreke i ometnja javljaju pri širenju Zakona Darme.

9. Ali suočiti se i prevazići te Tatve koje su suprotstavljene Darmi, tako što će svako ponaosob biti u Istini umom, telom i govorom je još jedna lična darma i dužnost svakog u Sangi.

10. Guru, čekajući strpljivo, dopušta svim Sangama, koji su udubljeni u ove trenutke od neprocenjive vrednosti, u kojima su stopljeni sa darma — zvukom, uvek koristeći svaki trenutak sa Guruom, da potvrde svoje extremne intelektualne mogućnosti.

Neka sva bića budu u ljubavi i miru. Neka bude tako

Učenja Govori
DOCX PDF
 Prev Speech Next Speech 

Video

Birthday Speech (2012)

11. април 2012.
Slike

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.