Patharkot, April 2013

6 października 2013 1333

Video: Panit Maharjan
Music: Enya

Lyrics:

May it be an evening star
Shines down upon you
May it be when darkness falls
Your heart will be true
You walk a lonely road
Oh! How far you are from home

Mornie utulie (Darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantie (Darkness has fallen)
A promise lives within you now

May it be the shadow's call
Will fly away
May it be your journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun

Mornie utulie (Darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantie (Darkness has fallen)
A promise lives within you now

A promise lives within you now
Wydarzenia

Sesja pytań i odpowiedzi z 29 września 2012 r.

1. Co oznaczają mantry "Shyia ka ra Shyia ka ra Shyia ka ra dha na yay swo ha" i "Om yag gya yag gya hum hum phet phet so ha"? Maha Sambodhi Dharma...

Wiadomość od Maha Sambodhi Dharma Sangha z 10 września 2012 r.

1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam...

Przemowa urodzinowa (2012)

1. Przynosząc korzyść wszystkim Sangha [1] i zwolennikom Miłującą Dobrocią (Maitri), dzisiejsza Yuga (Era) nie jest tylko czasem do świętowania, jest czasem...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.