Kathmandhu Welcomes New Maatma Marga Gurus

27 kwietnia 2016 3528

Wydarzenia

Sesja pytań i odpowiedzi z 29 września 2012 r.

1. Co oznaczają mantry "Shyia ka ra Shyia ka ra Shyia ka ra dha na yay swo ha" i "Om yag gya yag gya hum hum phet phet so ha"? Maha Sambodhi Dharma...

Wiadomość od Maha Sambodhi Dharma Sangha z 10 września 2012 r.

1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam...

Przemowa urodzinowa (2012)

1. Przynosząc korzyść wszystkim Sangha [1] i zwolennikom Miłującą Dobrocią (Maitri), dzisiejsza Yuga (Era) nie jest tylko czasem do świętowania, jest czasem...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.