Rozmowa członków Google Group z Sambodhi Dharma Sangha 1 października 2011 roku

1 października 2011 3600
Pytanie: Podczas tej wizyty większość najbardziej aktywnych członków Google Group i oddanych Upasika (tych, którzy złożyli przysięgę Bodhisattva) są tutaj z pragnieniem otrzymania nauk podczas ich krótkich odwiedziń.

Dharma Sangha: Jesteście tutaj z dobrym sercem i intencjami otrzymania nauk, lecz otrzymanie nauk w krótkim okresie może doprowadzić do nieporozumień i być wzięte za ślepą wiarę. W celu zrozumienia pełnej Dharmy musicie poczekać jeszcze 8 miesięcy, aż zakończę pracę z Khenpo. Czekaliście przez 6 lat, więc bądźcie cierpliwi jeszcze przez około 8 miesięcy.

Pytanie: Jest teraz tutaj nowy Khenpo, czy możemy adresować do niego pytania, tak aby on prezentował ci je?

Dharma Sangha: Khenpo jest nowy i nie przyswoił jeszcze całej głębokiej wiedzy nauk, lepiej jest przyjść do mnie bezpośrednio z waszymi pytaniami.

Pytanie: Mamy wielu oddanych, którzy pragną błogosławieństwa i nauk, czy jest możliwe, abyśmy mogli zaprosić Cię do naszych krajów w bliskiej przyszłości?

Dharma Sangha: mam proces odwiedzania i nauczania za granicą, ale nie nadszedł jeszcze ten czas. Istenieje doskonała ścieżka Dharmy, ścieżka ta jest jasna i otwarta, ale jeszcze zajmie to więcej czasu dopóki skończę spisywanie jej poprzez Khenpo.

Pytanie: Jak mam podchodzić do ludzi, aby im o tobie powiedzieć?

Dharma Sangha: Przed podchodzeniem do ludzi, musisz oczyścić jakąkolwiek dezorientację w samym sobie. O rzeczy, których nie rozumiesz, możesz zadać pytania; jeśli ktoś prosi mnie o osądzanie, nie bądę osądzać. Jeśli pozwolę Wam na poznanie wszystkich nauk od razu, nie uda się to. Jest to proces uświadamiania sobie.

Pytanie: Wychowano mnie w rodzinie, która wierzy w Jezusa, teraz wierzę w ciebie, czy oddanie obydwóm spowoduje konflikt? Czy mogę być oddana obydwóm?

Dharma Sangha: Zależy to od twego pragnienia i wiary; to, w co wierzysz, jest ścieżką jaką powinieneś podążać. Nie można nam mówić, że jakakolwiek religia jest zła, jakąkolwiek religię uznasz za praktyczną, mógłbyś być jej wiernym.

To, co następuje, to dalsze zdania Dharma Sanghi:

Przemyślę propozycję jaką tutaj wnieśliście, a w tym momencie otrzymacie dzienne modlitwy po około dwóch tygodniach. Khenpo Dawa pomoże wam w przyswojeniu sposobu odprawiania dziennych modlitw.

Podkreślimy (Dharma Sangha i jego oddani) rozpowszechnianie nauk w tych miejscach, gdzie ludzie nie mają szansy na przyswajanie sobie nauk, aniżeli w religijnie rozwiniętych regionach.

W Dharmie ważną częścią jest gdzie i jak otrzymać Dharmę, możemy otrzymać Dharmę wszędzie, ale konieczne są wielkie osobiste wysiłki. Na początku napotkacie trudności, ponieważ nie rozumiecie Dharmy, ale z czasem będziecie pewni korzyści waszej praktyki. Co więcej, oczyszczający proces przyjmowania Dharmy może różnić się w zależności od możliwości waszego przykładania się.

Gdy przychodzi się do podążania prawdziwą Dharmą, nigdy nie dyskutuje się o konfliktach między różnymi religiami. Kiedy wszystkie wasze problemy oddane są Dharmie, z pewnością otrzymacie możliwość na rozwiązanie. Dharma ta jest kombinacją doktryn wszystkich religii. Chociaż wyznajecie różne religie, będą one stanowiły pojazd do dotarcia do prawdziwej Dharmy; wygląda on inaczej, ale jest taki sam. Wszystkie religie mają swe słowa, ale rodzi to jedynie konflikty, jeśli mówimy i dyskutujemy o ich Mistrzach. Tutaj nie ma miejsca na dyskryminację co do kasty, religii, koloru i żadnego miejsca na dyskusję.

Praktyczna religia/duchowość nigdy nie prowadzi do podziału. Nie pracujemy dla żadnego fizycznego rozwoju, jest on wyłącznie Dharmiczny (duchowy).

Od tego Guru jedynym słowem jest ścieżka, gdzie nie ma żadnej dyskryminacji. Najważniejsza jest wiara. Pośród wszelkich propozycji, wnoszę o dharmiczną transformację. Ważną rzeczą jest ścieżką, którą nie można zobaczyć, nie może wizualizować żadnej formy. Dyskutowanie więcej i używanie mnóstwa słów jest jedynie dla materialnego i fizycznego świata, nie jest to potrzebne w Dharmie, jeśli wierzysz w jedno słowo, to wystarczy (ono). Jeśli jesteście zdezorientowani, możecie przyjść i zapytać mnie. Nie jest to platforma konfliktu, możesz przybyć na tę ścieżkę z jakimkolwiek doświadczeniem jakie masz.

Tłumaczone przez: Anna Biela
Galeria

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.