Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru

Wydarzenia

Sesja pytań i odpowiedzi z 29 września 2012 r.

1. Co oznaczają mantry "Shyia ka ra Shyia ka ra Shyia ka ra dha na yay swo ha" i "Om yag gya yag gya hum hum phet phet so ha"? Maha Sambodhi Dharma...

Wiadomość od Maha Sambodhi Dharma Sangha z 10 września 2012 r.

1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam...

Przemowa urodzinowa (2012)

1. Przynosząc korzyść wszystkim Sangha [1] i zwolennikom Miłującą Dobrocią (Maitri), dzisiejsza Yuga (Era) nie jest tylko czasem do świętowania, jest czasem...

Wydarzenia

Galeria

Galeria

Widео

Widео

Audio

Audio

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.