सत्यगुरु वचन

सत्य धर्म र गुरुको अनुशरण गर्दै बर्तमान युग, समयमा यहाँ उपस्थित अनुपस्थित समस्त पुण्यवान आत्माहरुलाई मैत्रिमंगल गर्दै, लोक् कल्याण एवं प्राणीधानको यस मह

चैत्र २९ गति दिनु भएको धर्मदेशना

समस्त संघ एवं अनुययिहरुलाई मैत्रि मंगल गर्दै आजको युग.... सत्य मार्गको अनुसरण गरि धर्मको शासन विस्तार गरि लोकमा धर्म, शान्ति, समजदारी र मैत्रीभाव विस्त

26.03.2012

विश्व शान्ति मैत्री पूजामा उपस्थित सबै संघहरुलाई धर्मको शासनमा रही विश्वलाई एकरूप दर्शन देयी विगत, वर्तमान र आउने दिनहरुको समस्त अन्योलहरु र मारहौर दिय

महासम्बोधि गुरु धर्म संघ ज्यु बाट मिति २०६८ जैत्र ८ गते प्रदान गर्नु भएको धम्म देशना

||धर्म संघ || Dharma Sangha ।नमो बोधी श्रवण गुरु धर्म संघाय। Namo Bodhi Shravan Guru Sanghaya |नमो मैत्री सर्व धर्म संघाय | Namo Maitri

28.01.2012

१. बोधी श्रवण धर्म संघमा आवद्ध सम्पूर्ण संघहरु , पदाधिकारिहरु तथा शिष्वत स्वीकार गरि यस सत्य, धर्म , गुरुमार्गको तापोभूमिमा गुरु शरण पर्नु भएको सम्पूर

04.06.2011

1. Amarvati bhuvan rup jastei sunyata ra moksha ma leen hona sakosh sansar. 2. Chandrama ko mahur jyotirmaye prakash jaste siddhanta chhaye raho sansar

Maitriya Sandesh

1. Amarvati bhuvan rup lina sunyata ra moksha ma leen hona sakosh sansar 2. Chandarma ko mahur jyotirmaye prakash jaste siddhanta chhaye raho sansar

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.