सत्यगुरु वचन

भाद्र २५, २०६९ (10.09.2012) / Updated on कार्तिक २०, २०६९ (05.11.2012) 39


सत्य धर्म र गुरुको अनुशरण गर्दै बर्तमान युग, समयमा यहाँ उपस्थित अनुपस्थित समस्त पुण्यवान आत्माहरुलाई मैत्रिमंगल गर्दै, लोक् कल्याण एवं प्राणीधानको यस महामैत्री मार्गमा रही आत्मा,शरिर र वचन गुरुको साक्षि भई शाश्वत् धर्मको उद्घोष गरिरहेको छु । शाश्वत श्वास भएको अजर, अमर अविनाशी तत्वलाई बोध गर्नको निम्ति चित्तमा मात्र एक सुर धर्मलाई लिएर जीवनचर्य गर्नु पर्दछ । धर्म शब्द फेरी पनि आफैमा पर्याप्त छैन । कसरी धर्म मात्र एउटा शब्दमा अटाउन सक्छ जुन धर्म तत्वमा समस्त लोकहरु अईको छ । धर्म कुनै बुझ्ने तथ्य नभएर बोध गर्ने सत्य हो । मनुस्यहरु मात्र नभै चराचर जगतप्राणी एवं नस्पतिहरुसँग समागममा रहि दया, करुणा, प्रेम, मैत्रीभाव स्थापित गर्न सके, मैत्रीभावको रस सेवन गर्नसके, अपुर्व मैत्रीभाव्मा जीवनचर्य गर्न सकिन्छ । फलरवरुप उपरान्त मूक्ति र मोक्ष प्राप्ति हुनेछ । धर्मको नाममा प्राणीहत्या, रीद्धी, चमत्कर देखउनु, तन्त्र-मन्त्र गर्नु मात्र क्षेणिक स्वार्थपुर्तिको बाटो हो । धर्म मात्र त्यो हो जस्ले प्राणीलाई भेदभावरहित कर्म अनुरुप मूक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान गर्छ । परापूर्व कालदेखि लोकमा मनुष्यहरू भवसागरमा रुमल्लिएर तत्वहिन वस्तु र मार्गमा तत्वरुपी मनुष्य चोला लिएर कल्पैं देखि जान-अन्ज़ान्मा भौतारिरहेको छ । धन्य ती पुण्यवान आत्माहरु जो कि शरणमा रहि सत्यमार्गको अनुशरण गरिरहेकोछ । एवं गुरु स्वयं पनि पूर्ववत् हजारौँ बुद्धहरुभन्दा उच्च गुरुहरुको धर्म, शाशनमा रहिआएको छ । भावि दिनहरुमा गुरु र धर्मको दर्शन गराउँदै जानेछु र सदा गराईरहेको छु । असंख्या भाव जसमा रुमल्लिएर तृष्णावश सचित गरेको कर्महरुको निवारण गर्नको निम्ति धर्मको शरणमा रहि शुद्ध चित्तको भावना गर्दै अखण्ड रुपले किन्चित पनि विमूख नभई गुरुमार्गमा लागीपर्नु पर्दछ । म र मेरो भन्ने लोभ र अहंकार निभाउने ममतालाई त्यागेर सर्वप्राणी लोक्को निम्ति अनश्रव भावना गर्दै जीवनयापन रेमा मात्र मनुष्य जीवन सफल हुनेछ । अन्तत लोकमा आउनुको उईश्य के हो, खोज कुन तत्व हो, सम्पूर्ण अस्तित्व लगायत आफू स्वयंप्रतिको दायित्व र धर्म के हो, आत्मा, अनात्मा, परमात्मा बीचको सेतुहरु के हन् यस्ता असिम र सुखासम अन्तर खोजमा जीवनको कालचक्र ब्यतित गर्नुपर्दछ नाकि क्षणिक विलासिता र भौतिक बन्धनहरू मात्र अन्तत भेदभाव रहित एक प्राणी, एक जगत एक धर्म एवं मैत्रिभव स्थापित गर्दै लोकलाई धर्मध्वोनीमा अलंकृत गर्न र विश्वभरिको असंख्य व्यकुल प्राणीहरुलाई मैत्रीरस दिई तृप्त गराउदै मार्ग दर्शन गराउन आउने समयमा गुरुभ्रमण हुने नै छ । गुरु सत्य छ, किनकी गुरु धर्ममा छ । मात्र गल्ति एउतै भौतिक संसारमा गुरुबाट धर्मको शासन विस्तार भएको छ । तथापि जे छ छ्दैछ, सत्य छ । सर्व मंगलम् अस्तू तथास्तू ।

महासम्बोधि गुरु धर्म संघ ज्यु बाट २०६८ भादू २५, २६ र २७ भतेको सिन्धुलीमा भएको विश्वशान्ती मैत्री पुजाको अवसरमा दिनुभएको र्ध्सदेशवाSatyaguru Vachan

Satya dharma ra guruko anusaran gardae bartaman yo samaymaa yahan upasthit anupasthit samastha punyavaan aatmaaharulaaii maitri mangal gardae, lok kalyaan evam praanidhaanko yas maha maitri maargamaa rahi aatmaa sharir ra vachan guruko saakshi bhai shasvat dharmako udhghosh gariraheko chhu. Shasvat shvaasa bhaeko ajar amar avinaashi tatvalaaii bodh garnako nimti chittamaa matra ek so dharmalaaii liera jivancarya garnu pardachha.

Dharma sabda pheri pani aaphaemaa paryapta chhaina. Kasari dharma maatra eutat sabdamaa ataaun sakchha jun dharma tatvamaa samasta lokharu ardeko chha. Dharma kunae bujhne tathya nabhaera bodh garne satya ho. Manusyaharu bich maatra nabhae charachar jagat praani evam vanaspatiharusanga samagammaa rahi dayaa karuna prem maitribhaav staapit garne sake, maitribhaavko ras sevan garnasake, apurva maitribhaavmaa jivanchaarya (garna) sakinchha, phalsvarup jivan uparaanta mukti ra moksha praapti hunechha. Dharmako naammaa praanihatya, riddhi, chamatkar dekhaunu, tantra-mantra garnu maatra kshenik svartapurtiko baato ho. Dharma maatra tyo ho jasle praanilaai bhedbhav rahit karma anurup mukti ra mokshako maarga pradaan garchha. Paraapurva kaaldekhi lokmaa manushyaharu bhavsaagarmaa rumailiera, tatvahin vastu ra maargamaa tatvarupi manushya cholaa liera kalpon dekhi jaan anjaanmaa bhautari raheko chha. Dhanya ti punyavaan aatmaaharu jo guru sharanmaa rahi satyamaargako anushaaran gariraheko chha. Evam guru svayam pani purvavat hajaraun buddhaharubandaa uccha guruharuko dharma shaashanmaa rahi aaeko chha. Bhavi dinaharumaa guru ra dharmako darshan garaunae jaanechhu. Sadaa garaairaheko chhu. Asankhya bhaav jasmaa rumallaiiera trishna bas sachit gareko karmaharuko nivaaran garnako nimti dharmako shaashvanmaa rahi shraddha chittako bhavana gardae akhanda rupale kinchit pani vimukh nabhai gurumaargamaa laagiparnu pardaccha. Ma ra mero bhanne lobh ra ahankaar nibhaune mamataalaai tyagera sarvapraani lokko nimti anashrav bhavana gardae jivanayaapan garemaa maatra manushya jivan saphal hunechha. Antata lokmaa aaunuko udeshya ke ho? Khoj kun tatva ho sampurna astitva lagaayat aaphu svayanpratiko daayitva ra dharma ke ho? Aatmaa anaatmaa, paramaatmabichko setuharu ke ho? Yastaa asim ra sukhasama antar khojmaa jivanko kaalchakra byatit garnupardachha naaki kshenik velasitaa ra bhautik bandhanharu maatra antata bhedbhav rahit ek praani, ek jagat ek dharma evam maitribhav stapit gardae loklaii dharmadhwonimaa alankrit garna ra vishvabhariko asankhya vyakul praaniharulaii maitriras dii tripta garaaunde marga darshan garaauna aune samayamaa gurubhraman hune nae chha. Guru satya chha kinaki guru dharmama chha. Matra galti eutai bhautik sansanrmaa gurubaata dharmako shashan vistaar bhaeko chha. Tathaapi je chha chhadaechha, satya chha.

Sarva maitri mangalam astu tathastu.

Mahasambodhi Guru Dharma Sanghajyu baata 2068 Bhaadu 25, 26, 27 sateko Sindhulimaa bhaeko Visvashanti Maitri Pujaako avasarmaa dinubhaeko dharmadeshanaIAST transliteration:

Satyaguru Vacana

satya dharma ra guruko anuśaraṇa gardai bartamāna yuga, samayamā yahām̐ upasthita anupasthita samasta puṇyavāna ātmāharulāī maitrimaṃgala gardai, lok kalyāṇa evaṃ prāṇīdhānako yasa mahāmaitrī mārgamā rahī ātmā,śarira ra vacana guruko sākṣi bhaī śāśvat dharmako udghoṣa gariraheko chu । śāśvata śvāsa bhaeko ajara, amara avināśī tatvalāī bodha garnako nimti cittamā mātra eka sura dharmalāī liera jīvanacarya garnu pardacha । dharma śabda pherī pani āphaimā paryāpta chaina । kasarī dharma mātra euṭā śabdamā aṭāuna sakcha juna dharma tatvamā samasta lokaharu aīko cha । dharma kunai bujhne tathya nabhaera bodha garne satya ho । manusyaharu mātra nabhai carācara jagataprāṇī evaṃ naspatiharusam̐ga samāgamamā rahi dayā, karuṇā, prema, maitrībhāva sthāpita garna sake, maitrībhāvako rasa sevana garnasake, apurva maitrībhāvmā jīvanacarya garna sakincha । phalaravarupa uparānta mūkti ra mokṣa prāpti hunecha । dharmako nāmamā prāṇīhatyā, rīddhī, camatkara dekhaunu, tantra-mantra garnu mātra kṣeṇika svārthapurtiko bāṭo ho । dharma mātra tyo ho jasle prāṇīlāī bhedabhāvarahita karma anurupa mūkti ra mokṣako mārga pradāna garcha । parāpūrva kāladekhi lokamā manuṣyaharū bhavasāgaramā rumalliera tatvahina vastu ra mārgamā tatvarupī manuṣya colā liera kalpaiṃ dekhi jāna-anja़ānmā bhautāriraheko cha । dhanya tī puṇyavāna ātmāharu jo ki śaraṇamā rahi satyamārgako anuśaraṇa garirahekocha । evaṃ guru svayaṃ pani pūrvavat hajāraum̐ buddhaharubhandā ucca guruharuko dharma, śāśanamā rahiāeko cha । bhāvi dinaharumā guru ra dharmako darśana garāum̐dai jānechu ra sadā garāīraheko chu । asaṃkhyā bhāva jasamā rumalliera tṛṣṇāvaśa sacita gareko karmaharuko nivāraṇa garnako nimti dharmako śaraṇamā rahi śuddha cittako bhāvanā gardai akhaṇḍa rupale kincita pani vimūkha nabhaī gurumārgamā lāgīparnu pardacha । ma ra mero bhanne lobha ra ahaṃkāra nibhāune mamatālāī tyāgera sarvaprāṇī lokko nimti anaśrava bhāvanā gardai jīvanayāpana remā mātra manuṣya jīvana saphala hunecha । antata lokamā āunuko uīśya ke ho, khoja kuna tatva ho, sampūrṇa astitva lagāyata āphū svayaṃpratiko dāyitva ra dharma ke ho, ātmā, anātmā, paramātmā bīcako setuharu ke han yastā asima ra sukhāsama antara khojamā jīvanako kālacakra byatita garnupardacha nāki kṣaṇika vilāsitā ra bhautika bandhanaharū mātra antata bhedabhāva rahita eka prāṇī, eka jagata eka dharma evaṃ maitribhava sthāpita gardai lokalāī dharmadhvonīmā alaṃkṛta garna ra viśvabhariko asaṃkhya vyakula prāṇīharulāī maitrīrasa diī tṛpta garāudai mārga darśana garāuna āune samayamā gurubhramaṇa hune nai cha । guru satya cha, kinakī guru dharmamā cha । mātra galti eutai bhautika saṃsāramā gurubāṭa dharmako śāsana vistāra bhaeko cha । tathāpi je cha chdaicha, satya cha । sarva maṃgalam astū tathāstū ।

mahāsambodhi guru dharma saṃgha jyu bāṭa 2068 bhādū 25, 26 ra 27 bhateko sindhulīmā bhaeko viśvaśāntī maitrī pujāko avasaramā dinubhaeko rdhsadeśavā
Teachings Speeches
DOCX PDF
 Prev Speech Next Speech 

भिडियोहरु

Maha Sambodhi Dharma Sangha’s Message In Sindhuli Of September 10, 2012

भाद्र २५, २०६९ (10.09.2012)

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.