Palden Dorje / Ram Bahadur Bomjan's Second Speech Begins, October 19, 2007

कार्तिक २, २०६४ (19.10.2007)

विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन तथा अभिषेक

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय “महा सम्बोधि धर्म संध” गुरुज्युको विश्व भ्रमण हुनु अगावै, नेपालमा हुने अति महत्वपूर्ण दुर्लभ “विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन”

The Prayers Of The Seven Deities

माघ ७, २०७१ (21.01.2015)

धर्म संघ सम्यक आहार लिंदै

चैत्र २९, २०६८ (11.04.2012)

बोधि श्रवण धर्म संघको प्रकाशित सूचना

महा सम्बोधि धर्म संघ गुरु बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म "बोधि श्रवण धर्म संघ" संस्था माथि आाच पुर्‍याउने सोनाम ग्युर्मे बल तामाङ्ग र राष्ट्र—अन्तर्राष

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.