Birthday Speech (2012)

चैत्र २९, २०६८ (11.04.2012) 24

Teachings Speeches
धर्म

चैत्र २९ गति दिनु भएको धर्मदेशना

समस्त संघ एवं अनुययिहरुलाई मैत्रि मंगल गर्दै आजको युग.... सत्य मार्गको अनुसरण गरि धर्मको शासन विस्तार गरि लोकमा धर्म, शान्ति, समजदारी र मैत्रीभाव विस्त
फोटोहरु

Maha Sambodhi Dharma Sangha's Birthday Celebration

चैत्र २८, २०६८ (10.04.2012)

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.