Maha Sambodhi Dharma Sangha’s Message In Sindhuli Of September 10, 2012

भाद्र २५, २०६९ (10.09.2012) 7

Teachings Speeches
धर्म

सत्यगुरु वचन

सत्य धर्म र गुरुको अनुशरण गर्दै बर्तमान युग, समयमा यहाँ उपस्थित अनुपस्थित समस्त पुण्यवान आत्माहरुलाई मैत्रिमंगल गर्दै, लोक् कल्याण एवं प्राणीधानको यस मह

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.