महा सम्बोधि धर्म संघ गुरु

समाचार

विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन तथा अभिषेक

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय “महा सम्बोधि धर्म संध” गुरुज्युको विश्व भ्रमण हुनु अगावै, नेपालमा हुने अति महत्वपूर्ण दुर्लभ “विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन”

बोधि श्रवण धर्म संघको प्रकाशित सूचना

महा सम्बोधि धर्म संघ गुरु बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म "बोधि श्रवण धर्म संघ" संस्था माथि आाच पुर्‍याउने सोनाम ग्युर्मे बल तामाङ्ग र राष्ट्र—अन्तर्राष

माहा समबोधि धर्म संघ गुरु वचन

सत्य धर्मलाई प्रतिवाद गर्ने कुनै संसारमा अधिकार छैेन । तर समय आएपछि यस प्रतिवादको प्रतिउतर विश्वलाई दिइने छ । मैत्रिय मंगलम

समाचार

फोटोहरु

Kathmandhu Welcomes New Maatma Marga Gurus

वैशाख १५, २०७३ (27.04.2016)

New Maatma Marga Gurus Usher In The New Year

वैशाख ६, २०७३ (18.04.2016)

पहिलो मैत्री पुजा रूसमा

असार ३१, २०७२ (16.07.2015)

10 Tonnes Of Rice For Victims Of Earthquake In Badegaon

वैशाख १९, २०७२ (02.05.2015)

फोटोहरु

भिडियोहरु

भिडियोहरु

अडियो

अडियो

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.