महा सम्बोधि धर्म संघ गुरु

समाचार

विश्व मानव समुदायको लागी धर्म संघ गुरुज्युको अमृतमय महा वाणी २०७३ ।

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय ‘महा सम्बोधि धर्म संघ’ गुरुज्युबाट मिति २०७३ चैत्र ८ गते लालितपूर जिल्ला, कार्यविनायक न. पा. वडा नः १३ चुनिखेल बुगलमा सम्पन्न भएक

विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन तथा अभिषेक

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय “महा सम्बोधि धर्म संध” गुरुज्युको विश्व भ्रमण हुनु अगावै, नेपालमा हुने अति महत्वपूर्ण दुर्लभ “विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन”

माहा समबोधि धर्म संघ गुरु वचन

सत्य धर्मलाई प्रतिवाद गर्ने कुनै संसारमा अधिकार छैेन । तर समय आएपछि यस प्रतिवादको प्रतिउतर विश्वलाई दिइने छ । मैत्रिय मंगलम

समाचार

फोटोहरु

Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru Traveling From Patharkot to Bungamati

चैत्र ६, २०७३ (19.03.2017)

Kathmandhu Welcomes New Maatma Marga Gurus

वैशाख १५, २०७३ (27.04.2016)

New Maatma Marga Gurus Usher in The New Year

वैशाख ६, २०७३ (18.04.2016)

पहिलो मैत्री पुजा रूसमा

असार ३१, २०७२ (16.07.2015)

फोटोहरु

भिडियोहरु

भिडियोहरु

अडियो

Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru Addresses Humanity 21 March, 2017 in Lalitpur, Nepal  
भाद्र १५, २०७४ (31.08.2017)  

अडियो

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.