שליחת שלום לעולמנו היום.

שליחת שלום לעולמנו”. רצח, אלימות, חמדנות, רוע ופיתוי הפכו את עולם בני האדם למקום של ייאוש. סערה איומה תקפה את עולמם של בני האדם. וזה מוביל את העולם

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.