Âm thanh
Dịch Phiên bản in PDF
en | ru | cz | hu | pl | fr | zh-cn | vn | jp | es | it | ee | np | bn | he | zh-tw | de | el | rs | in | tr | hr

Palden Dorje - Om Namo Guru Buddha Gyani

Tải lên vào: 27 tháng mười hai 2010 | Độ lâu: 00:10 | Kích cỡ : 256 kB | Tải xuống
Om Namo Guru Buddha Gyani